Saturday, 21 June 2008

Puppies!


Dit is Clifford, de aanstaande vader van Saartje's tweede nestje, dat verwacht wordt tegen eind juli. Zowel Saartje als Clifford zijn genetisch vrij van PRA en FN, wat betekent dat ook de pups vrij zullen zijn van deze erfelijke aandoeningen. Meer info op onze website.


Meet Clifford, the father-to-be of Sara's second litter which is due end of July. Both Sara and Clifford are tested genetically clear of prcd/PRA and FN, which means that the puppies too will be clear of these hereditary defects. More details on our web site.