Tuesday, 29 July 2008

Puppies!


Enkele uren nadat we afscheid hadden moeten nemen van Minty schonk haar achterkleindochter Saartje het leven aan drie pups: twee reutjes en een teefje. De eerste foto's staan reeds in het Foto-album

Just hours after we said our last farewell to Minty her great-granddaughter Sara gave birth to three puppies: two boys and a girl. The first photos have already been added to the Photo album.