Sunday, 5 June 2011

English Cocker Spaniel Club Luxembourg


Alweer een succesvolle dag op de 2-jaarlijkse Clubmatch van de Luxemburgse 'English Cocker Spaniel Club' waar Margaret Struthers ('Daydawn' Cockers, Schotland) een record inschrijving van 78 Cockers te keuren had. Maggie en Dory wonnen beiden hun klas en waren in de eindkeuring ook alletwee bij de 4 uitgeselecteerden voor Beste Teef. Dory haalde het en versloeg nadien ook de reu voor Best In Show. Hiermee treedt ze in de voetsporen van Lina, die deze show 4 jaar geleden won. (Foto © H. van Wessem)

Another successful day at the biennial Championship Show of the English Cocker Spaniel Club of Luxembourg where Margaret Struthers ('Daydawn' Cockers, Scotland) had a record entry of 78 Cockers to go over. Maggie and Dory both won their class and were also both shortlisted for Best Bitch. Dory won it and later beat the Dog for Best In Show. By doing so she followed in the footsteps of Lina, who won this show 4 years ago.