Sunday, 20 May 2012

Nederlandse Spaniel Club


De Kampioenschapsclubmatch van de Nederlandse Spaniel Club werd dit jaar gekeurd door Margaret Struthers (teven) en Tom Graham (reuen). De aanwezigheid van onze meiden is weer niet onopgemerkt gebleven: Konstanze werd derde in de Puppyklas, Dory won de Kampioensklas en Maggie, die de Open Klas won, mocht poseren op het schavot als winnares van het Reserve CAC.

The Dutch Spaniel Club's Championship Show 2012 was judged by Margaret Struthers (bitches) and Tom Graham (dogs). Our girls once again made their presence felt: Konstanze was third in Puppy Class, Dory won the Champion Class and Maggie, who won the Open Class, enjoyed having her photos taken standing on the podium as winner of the Res. CC.